Europska agencija za sigurnost hrane - EFSA


Europska agencija za sigurnost hrane (EFSA) je europska agencija koju financira Europska unija i djeluje neovisno o europskim zakonodavnim i izvršnim institucijama (Komisija, Vijeće, Parlament) i državama članicama EU.

EFSA je ustrojena 2002. godine nakon niza prehrambenih kriza krajem 1990-ih kako bi bio izvor znanstvenih savjeta i komunikacije o rizicima povezanim s prehrambenim lancem. Agenciju je pravno osnovala Europska Unija temeljem Općeg zakona o hrani - Uredbe 178/2002.

Opći zakon o hrani stvorio je europski sustav sigurnosti hrane u kojem se odgovornost za procjenu rizika (znanost) i upravljanje rizikom (politika) drže odvojeno. EFSA je odgovorna za područje procjene rizika te je također dužna javnosti priopćiti svoja znanstvena otkrića.

Zahvaljujući ovom sustavu, europski potrošači su među najbolje zaštićenim i najbolje informiranim na svijetu u pogledu rizika u prehrambenom lancu.

Kao procjenitelj rizika, EFSA daje znanstvena mišljenja i savjete koji čine osnovicu za europske politike i zakonodavstvo. Nadležnost EFSA-e obuhvaća:

  • Sigurnost hrane i hrane za životinje
  • Nutricionizam
  • Zdravlje i dobrobit životinja
  • Zaštita biljaka
  • Zdravlje biljaka

Kroz procjene rizika za okoliš EFSA razmatra i mogući utjecaj prehrambenog lanca na biološku raznolikost staništa biljaka i životinja.

  • Otkako je osnovana, EFSA je pružala znanstvene savjete o širokom spektru pitanja poput goveđe spongiformne encefalopatije (BSE), salmonele, aditiva za hranu poput aspartama, alergenih sastojaka hrane, genetski modificiranih organizama, pesticida i zdravstvenih problema životinja poput ptičje gripe.
  • EFSA također igra važnu ulogu u prikupljanju i analizi podataka kako bi osigurala da europska procjena rizika bude podržana najopsežnijim dostupnim znanstvenim informacijama. To se čini u suradnji s državama članicama EU.

Komunikacija o rizicima povezanim s prehrambenim lancem drugi je ključni dio mandata EFSA-e.

  • To uključuje pružanje prikladnih, točnih i pravovremenih informacija o pitanjima sigurnosti hrane radi podizanja svijesti i objašnjavanja implikacija EFSA-inog znanstvenog rada.
  • Znanstvene rezultate nije uvijek moguće lako pretvoriti u jednostavne smjernice i savjete koje neznanstvenici mogu razumjeti. Stoga je jedna od zadaća EFSA-e jasno komunicirati ne samo s glavnim partnerima i sudionicima već i sa širokom javnošću kako bi pomogla premostiti jaz između znanosti i potrošača.

https://www.efsa.europa.eu/en

Na vrh