Botulizam


Uzročnik: Botulinum toksin kao proizvod bakterije Clostridium botulinum

Izvor infekcije i oboljenja: Spore su široko rasprostranjene u prirodi, ali bakterija proizvodi toksin samo u anaerobim uvjetima. Može se naći u različitoj vrsti konzervirane hrane, kobasicama, dimljenoj ili mariniranoj ribi.

Inkubacija: Obično 4 do 36 sata nakon jela.

Simptomi: Neurotoksični simptomi, dvostruka slika, otežan govor, progresivna paraliza centra za disanje. Odmah zatražiti liječničku pomoć. Botulizam može biti fatalan.

Na vrh