Labosan, mikrobiološki laboratorij za ispitivanje ispravnosti hrane, vode za piće, kozmetičkih proizvoda.

Šigeloza

Uzročnik šigeloze su bakterije iz roda Shigella, a izvor infekcije mogu biti mlijeko i mliječni proizvodi, meso peradi, salate, proizvodi ribarstva. Hrana se najčešće zagadi zbog prljavih ruku kojima se priprema hrana.

 

Uzročnik: Izvor infekcije i oboljenja: Inkubacija: Simptomi:

Shigella spp.

Mlijeko i mliječni proizvodi, meso peradi, salate, proizvodi ribarstva. Hrana se najčešće zagadi zbog prljavih ruku kojima se priprema hrana.

1 do 7 dana nakon jela.

Grčevi u trbuhu, proljev, temperatura, ponekada povraćanje i krv u stolici. Teži simptomi zahtjevaju bolničko liječenje.