Labosan, mikrobiološki laboratorij za ispitivanje ispravnosti hrane, vode za piće, kozmetičkih proizvoda.

Kontrola mikrobiološke čistoće objekata

Mikrobiološka čistoća objekata u kojima se manipulira hranom u smislu SPH, određuje se metodama koje podrazumijevaju postupke uzimanja brisa, otiska ili ispirka za određivanje broja i vrste bakterija na površinama postrojenja, opreme, uređaja, pribora, prijevoznih sredstava i ruku osoba koje u tijeku proizvodnje i prometa dolaze u dodir sa hranom i predmetima opće uporabe u čistom stanju pripremljenim za uporabu ili početak rada.

Mjesto, broj i učestalost uzimanja uzoraka za kontrolu mikrobiološke čistoće ovisi o opsegu i vrsti proizvodnje ili pružanja usluga.

Minimalan broj uzoraka za kontrolu mikrobiološke čistoće prema opsegu poslovanja prikazan je u tablici:

Minimalni broj uzoraka za kontrolu mikrobiološke čistoće prema opsegu poslovanja

Vrsta objekta

Minimalni broj uzoraka

1. Industrijski objekti za proizvodnju hrane i predmeta opće uporabe s brojem zaposlenih iznad 50

najmanje 15 uzoraka

2. Industrijski objekti za proizvodnju hrane i predmeta opće uporabe s brojem zaposlenih i do 50

najmanje 10 uzoraka

3. Ugostiteljski objekti iz skupine hoteli, restorani i catering objekti i objekti u djelatnostima na području zdravstva, odgoja, obrazovanja, socijalne skrbi (vrtići, škole, domovi)

najmanje 10 uzoraka

4. Objekti iz članka 39 a. stavka 1. Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (NN 79/07; 43/09)

najmanje 5 uzoraka

Navedena kontrola mikrobiološke čistoće u objektima provodi se u skladu s Pravilnikom o učestalosti kontrole i normativima mikrobiološke čistoće u objektima pod sanitarnim nadzorom (NN 137/09)

Osim definiranih parametara, moguće je provesti ispitivanja površina za detekciju specifičnih i drugih patogena kao što su Listeria spp. ili Salmonella spp. što je osobito važno u proizvodnim pogonima.

Metoda kojima se uzorkovanje provodi je: HRN ISO 18593 – Mikrobiologija hrane i hrane za životinje – Horizontalna metoda za postupke uzorkovanja s površina upotrebom kontaktnih ploča i briseva.

Također možemo provoditi kontrolu trupova u klaonicama nedestruktivnom metodom – uzorkovanjem briseva spužvicama u skladu s metodom HRN ISO 17604 – Uzorkovanje životinjskih trupova za mikrobiološke analize