Labosan, mikrobiološki laboratorij za ispitivanje ispravnosti hrane, vode za piće, kozmetičkih proizvoda.

Nešto malo o dioksinima

Objavljeno: 22.11.2018.

Dioksini su toksični organski spojevi i vrlo široko rasprostranjeni kontaminanti koji nemaju neku specifičnu uporabu i ne proizvode se namjerno, nego nastaju kao neželjeni nusproizvodi u industrijskoj proizvodnji, prilikom proizvodnje nekih kemikalija ili sagorijevanjem kod spaljivanja otpada. Nalaze se u tlu, bilju i posljedično u hrani.

Nisu topivi u vodi, ali su dobro topivi u mastima. Vrlo su postojani, ne razgrađuju se niti kemijskim niti biološkim procesima, pa se dugo zadržavaju u okolišu. U organizam mogu ući preko kože, inhalacijom ili ingestijom, dobro se apsorbiraju i talože u jetri i masnom tkivu.

Zbog svojih svojstava predstavljaju rizik za zdravlje ljudi i životinja pa se već duži niz godina prati njihova prisutnost u prirodi i izloženost organizama ljudi i životinja određenim koncentracijama dioksina i dioksinima sličnih spojeva.

Nedavno je EFSA (Euroepean Food Safety Authority) na svojim službenim stranicama objavila znanstveno mišljenje o toksičnosti dioksina i dioksinima sličnih spojeva na ljude i životinje (EFSA Journal 2018; 16 (11) 5333) koje uključuje podatke iz više eruopskih zemalja o istraživanjima provedenim na različitim dobnim skupinama ljudi u odnosu na određenu vrstu hrane. Dnevna izloženost trebala bi biti ispod 0,25 pg TEQ*/kg tjelesne težine/dnevno, odnosno 2 pg TEQ/kg tjelesne težine/tjedno.

Istraživanja su pokazala da su značajno prekoračene prihvatljive razine ovog kontaminanta kod ljudi. Različite dobne skupine su različito izložene izvoru dioksina i dioksinima sličnih spojeva iz različitih vrsta hrane. Npr. najveća izloženost adolescenata je na izvor dioksina iz maslaca, male djece na izvor dioksina iz ribe, sira i mesa, dok su odrasle osobe najviše izložene izvoru dioksina iz masne ribe, ribe, sira i mesa.

Objavljeno stručno mišljenje EFSA-e obrađuje izloženost organizama izvorima dioksina iz hrane i posljedično utjecaj na zdravlje ljudi i životinja. Nije se, međutim, dokazalo da postoji jasna povezanost između doze izloženosti s nastankom poremećaja u nervnom sustavu, imunom sustavu, kod bolesti jetre, krvožilnog sustava, reprodukcije ili nastanka karcinoma.

Ipak, na kraju studije dane su preporuke za daljne istraživanje, prvenstveno potreba da se revidiraju vrijednosti TEF (faktor toksičnosti za svaku komponentu) kojeg je procijenila WHO 2005. godine, potreba da se u studiju uključe i druge kemikalije, da se poboljša toksikokinetički model i validiraju metode za izloženost niskim dozama i s tim u vezi poboljšaju procijene rizika kod ljudi.

* toksičnost sastojaka u kompleksu (TEQ)

 

NAPOMENA  –  za navedene analize dioksina i dioksinima sličinih sastojaka obratite se našem laboratoriju putem kontakt obrasca kako bi vam poslali ponudu