Labosan, mikrobiološki laboratorij za ispitivanje ispravnosti hrane, vode za piće, kozmetičkih proizvoda.

Misija

Objavljeno: 22.09.2010.

Naša je misija unapređenje kulture zdrave i sigurne prehrane! Uvijek i u svakom trenu otvoreni smo za potrebe naših kupaca.