PFAS - Per- i polifluoroalkilne tvari


Per- i polifluoroalkilne tvari (PFAS) su grupa umjetnih kemikalija i koje se nalaze u širokom spektru proizvoda koje koriste potrošači i industrija. Postoji gotovo 5.000 različitih vrsta PFAS-a, od kojih su neke šire korištene i proučavane od drugih. Mnoge su PFAS kemikalije otporne na masnoće, ulje, vodu i toplinu. Iz tog razloga, od 1940-ih, PFAS se koristi u raznim primjenama, uključujući u tkaninama otpornim na mrlje i vodu i tepihe, proizvode za čišćenje, boje i pjene za gašenje požara.

PFAS su skupina organskih kemikalija koje sadrže stabilan (nereaktivan) segment fluoro-ugljika. Polifluorirani PFAS sadrže i fluoro-ugljične i ugljikovodične segmente gdje se nefluorirani dio može razgraditi i u konačnici tvoriti perfluorirane PFAS kiseline, poput PFOA i PFOS. Dok se dugolančani PFAS nakupljaju u ljudima, životinjama i sedimentu / tlu, kratkolančani PFAS nakupljaju se u okolišu (njemački EPA, 2017., 2018.) zbog svoje postojanosti i velike pokretljivosti u zraku i vodi.

Nacionalne aktivnosti praćenja otkrile su PFAS u okolišu diljem Europe. Proizvodnja i uporaba PFAS-a u proizvodima rezultirala je onečišćenjem zaliha pitke vode u nekoliko europskih zemalja. U nekim vrlo onečišćenim područjima koncentracije perfluorooktanske kiseline (PFOA) i perfluorosulfonske kiseline (PFOS) u vodi za piće bile su iznad granične vrijednosti za pojedine PFAS predložene u preinaci EU direktive o pitkoj vodi (EC, 2017.).

Ljudski biomonitoring otkrio je niz PFAS-a u krvi europskih građana. Iako se razine za najzastupljenije, proučavane i regulirane PFAS, PFOA i PFOS smanjuju, razine 'novijih' PFAS rastu. U nekim su područjima koncentracije PFOA i PFOS u najizloženijim građanima bile iznad predloženih referentnih razina štetnih učinaka na ljude.

Zbog velikog broja kemikalija PFAS, pristup procjeni i upravljanju rizikom od pojedine supstance nije adekvatan za učinkovito sprečavanje rizika za okoliš i zdravlje.

Poduzimanje mjera predostrožnosti za upravljanje rizikom za skupine kemikalija i promicanje upotrebe kemikalija koje su 'sigurne i kružne po prirodi' moglo bi pomoći u ograničavanju budućeg onečišćenja.

Raširena uporaba PFAS-a i njihova sposobnost da ostanu netaknuti u okolišu znače da s vremenom razine PFAS-a iz prošlih i sadašnjih primjena mogu rezultirati povećanjem razine onečišćenja okoliša. Također, analize krvi kod ljudi i životinja su pokazale da je moguće nakupljanje određenih PFAS-a u tijelu. Dok se znanost o potencijalnim zdravstvenim učincima ove bioakumulacije određenih PFAS kemikalija tek razvija, dokazi sugeriraju da bi to moglo uzrokovati ozbiljna zdravstvena stanja.

https://www.fda.gov/food/chemicals/and-polyfluoroalkyl-substances-pfas

https://www.eea.europa.eu/themes/human/chemicals/emerging-chemical-risks-in-europe

PFAS u hrani: Procjena rizika i određivanje prihvatljive razine unosa od strane Europske agencije za sigurnost hrane (EFSA)

EFSA je postavila novi sigurnosni prag za glavne perfluoroalkilne tvari, ili PFAS, koje se nakupljaju u tijelu. Prag - grupno podnošljivi tjedni unos (TWI) od 4,4 nanograma po kilogramu tjelesne težine tjedno - dio je znanstvenog mišljenja o rizicima za ljudsko zdravlje koji proizlaze iz prisutnosti ovih tvari u hrani.

PFAS su skupina umjetnih kemikalija koje se proizvode i koriste u raznim industrijama širom svijeta (npr. tekstil, proizvodi za kućanstvo, sredstva za gašenje požara, automobilska industrija, prerada hrane, građevinarstvo, elektronika).

 

Izloženost ovim kemikalijama može dovesti do štetnih učinaka na zdravlje. Ljudi mogu biti izloženi PFAS-u na različite načine, uključujući hranu, gdje se te tvari najčešće nalaze u vodi za piće, ribi, voću, jajima i proizvodima od jaja.

Četiri PFAS-a na koja se usmjerila procjena EFSA-e su perfluorooktanska kiselina (PFOA), perfluorooktan sulfonat (PFOS), perfluorononanska kiselina (PFNA), perfluoroheksan sulfonska kiselina (PFHxS).

Mališani i druga djeca najizloženija su skupina stanovništva, kažu EFSA-ini znanstvenici, a izloženost tijekom trudnoće i dojenja glavni je čimbenik razine PFAS u dojenčadi.

Stručnjaci smatraju da je umanjena reakcija imunološkog sustava na cijepljenje najkritičniji učinak na ljudsko zdravlje pri određivanju TWI. To se razlikuje od prethodnog mišljenja EFSA-e o PFAS-u iz 2018. godine, koja je kao glavni kritični učinak definirala povišeni kolesterol.

Mišljenje iz 2018. postavilo je zasebne TWI za PFOS i PFOA, ali EFSA je ponovno procijenila ove tvari uzimajući u obzir novije znanstvene spoznaje i slijedila je nedavne smjernice za procjenu kombinirane izloženosti više kemikalija.

Najnovije znanstveno mišljenje odnosi se na povratne informacije dobivene od znanstvenih organizacija, građana i nadležnih tijela država članica tijekom dvomjesečnog savjetovanja između veljače 2020. i travnja 2020.

EFSA-in znanstveni savjet nudi podršku pri odlukama o tome kako najbolje zaštititi potrošače od izloženosti PFAS-u hranom.

Kako hrana može biti kontaminirana PFAS-om?

Hrana se može kontaminirati kontaminiranim tlom i vodom koja se koristi za proizvodnju hrane, akumulacijom tih tvari u životinjama putem hrane i vode, ambalažom hrane koja sadrži PFAS ili opremom za preradu koja sadrži PFAS.

https://www.efsa.europa.eu/en/news/pfas-food-efsa-assesses-risks-and-sets-tolerable-intake

 

Studija američkog časopisa za zaštitu potrošača Consumer Reports utvrdila je prisutnost povišenih vrijednosti PFAS u većem broju gaziranih voda u bocama.

https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-09-24/lacroix-nestle-waters-have-elevated-pfas-consumer-reports-says?utm_source=flipboard&utm_medium=bd&cmpId=flipboard

Na vrh