Labosan, mikrobiološki laboratorij za ispitivanje ispravnosti hrane, vode za piće, kozmetičkih proizvoda.

Botulizam

Botulizam je otrovanje hranom u kojoj se nalazi egzotoksin (neurotoksin) koji izlučuje Clostridium botulinum. Pravilno konzerviranje kako komercijalnih tako i domaćih proizvoda je bitan korak u prevenciji bolesti.

 

Uzročnik: Izvor infekcije i oboljenja: Inkubacija: Simptomi:

Botulinum toksin kao proizvod bakterije Clostridium botulinum

Spore su široko rasprostranjene u prirodi, ali bakterija proizvodi toksin samo u anaerobim uvjetima. Može se naći u različitoj vrsti konzervirane hrane, kobasicama, dimljenoj ili mariniranoj ribi.

Obično 4 do 36 sata nakon jela.

Neurotoksični simptomi, dvostruka slika, otežan govor, progresivna paraliza centra za disanje.

Odmah zatražiti liječničku pomoć. Botulizam može biti fatalan.