Labosan, mikrobiološki laboratorij za ispitivanje ispravnosti hrane, vode za piće, kozmetičkih proizvoda.

Labosan d.o.o. – Laboratorij Zagreb            Branko Dobravc

Medvedgradska ulica 49, 10000 Zagreb                        direktor

Tel: 01/4981-980                                                      branko.dobravc@labosan.hr

Fax: 01/ 4981- 999                                                        mob: 095 2346 266

e-mail: info@labosan.hr

Radno vrijeme:                                                      dr.sc. Sunčica Uhitil

Radnim danom od 08:00-16:00 sati                            voditeljica laboratorija

suncica.uhitil@labosan.hr

          mob: 095 9043 976